Copy / paste from SQL MGM create table

God bless all stuff for giving us automatic table format when copy / paste text from sql MGM studio

datum SIFRA NAZIV docBrih docBroj2 napomena
02.02.2017 813 Kafe Picerja Zavidovići 000027 000026 Na temelju: Lista prodaje: 000032 datum:02.02.2017
22.03.2017 811 Kaffe Tuzla 000081 000080 Na temelju: Lista prodaje: 000080 datum:22.03.2017
22.05.2017 811 Kaffe Tuzla 000141 000140 Na temelju: Lista prodaje: 000140 datum:22.05.2017
10 Likes